T.C. GELİBOLU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2017/20 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, 115 Ada, 69 Parsel, Evreşe Keşanoğlu mahallesi, Eski Bağlar Yokuşcuk mevkiinde bulunan tarla vasfındaki taşınmaz çevre düzeni planında tarımsal niteliği korunacak alanda kalmakta, bağlı bulunduğu belde merkezine 800 metre, Edirne Çanakkale Karayoluna 3500 metre mesafededir. Tınlı kumlu toprak yapısına sahip olup, arazi yüzeyi eğimsiz, orta toprak derinliğindedir, topografyası makineli tarıma elverişli sulu tarım arazisidir. Taşınmazın doğu kısmından kadastro yoluna cephesi vardır. Yüzölçümü: 2.407,90 m2 Kıymeti: 48.158,00 TL KDV Oranı: %18 Kaydındaki Şerhler: 5403 Sayılı Kanunun 14. Maddesi gereğince; Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen büyük ova koruma alanında kalmaktadır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının izni olmadan bitkisel üretim amacı dışında kullanılamaz.
1. Satış Günü : 03/07/2018 günü 14:30 – 14:35 arası
2. Satış Günü : 03/08/2018 günü 14:30 – 14:35 arası
Satış Yeri : Adliye Girişi İhale Salonu
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, 115 Ada, 67 Parsel, Evreşe Keşanoğlu mahallesi, Eski Bağlar Yokuşcuk mevkiinde bulunan tarla vasfındaki taşınmaz çevre düzeni planında tarımsal niteliği korunacak alanda kalmakta, bağlı bulunduğu belde merkezine 800 metre, Edirne Çanakkale Karayoluna 3500 metre mesafededir. Tınlı kumlu toprak yapısına sahip olup, arazi yüzeyi eğimsiz, orta toprak derinliğindedir, topografyası makineli tarıma elverişli sulu tarım arazisidir. Taşınmazın doğu kısmından kadastro yoluna cephesi vardır. Yüzölçümü: 7.036,74 m2, Kıymeti: 140.734,80 TL, KDV Oranı: %18 Kaydındaki Şerhler : 5403 Sayılı Kanunun 14. Maddesi gereğince; Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen büyük ova koruma alanında kalmaktadır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının izni olmadan bitkisel üretim amacı dışında kullanılamaz.
1. Satış Günü : 03/07/2018 günü 14:40 – 14:45 arası
2. Satış Günü : 03/08/2018 günü 14:40 – 14:45 arası
Satış Yeri : Adliye Girişi İhale Salonu
——————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale beledini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/20 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.30/05/2018

Basın No:425

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın