Hem Çalış Hem Diplomanı Al

Haber: Seda Liman ZENGİN- Çıraklık eğitimine gidenler isterlerse haftada 1 gün fark eğitimi görerek lise diploması alabilecekler.Çıraklık Eğitim Müdürlüğünce yapılan açıklamayı yayınlıyoruz. Bu açıklamaya göre ortaokulu bitiren her öğrenci sanayide veya herhangi bir iş kurumunda çıraklık eğitimine giderek hem çalışabilecek, iş öğrenecek hem de isterse hafta da 1 gün fark dersler ile ilgili eğitim alarak lise mezunu olabilecek.Bu konudaki açıklamayı okumanız yararınızadır.”Ülkemizin nitelikli iş gücü ihtiyacı çerçevesinde öğrencilerin; ilgi, istek, yetenek ve kişilik özelliklerinin ortaya çıkarılması, başarılı ve mutlu olabilecekleri bir mesleği seçmeleri için meslekler hakkında bilgilendirilmeleri, eğitim sistemi ile çalışma hayatı arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi ülkemiz insan kaynağının geliştirilmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda Mesleki Eğitim Merkezleri, ülkemizin meslek sahibi insan ihtiyacını karşılayabilmek adına çalışmalarını sürdürmektedir.
09/12/2016 tarihli 29913 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de değişiklik yapılmış olup çıraklık eğitimi örgün ve zorunlu eğitim kapsamına alınmış ve mesleki eğitim merkezleri Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlanmıştır.
Çıraklık eğitiminin örgün ve zorunlu eğitim kapsamına alınması ile ekonomimizin temel yapı taşı olan işletmelerin çırak ihtiyacının karşılanması ve çırak öğrencilerimizin ahilik kültüründen gelen usta çırak ilişkisiyle meslekleri işbaşında öğrenmeleri hedeflenmiştir.
Mesleki eğitim merkezlerinde okuyan öğrencilere 11. sınıfın sonunda Kalfalık Belgesi, 12. sınıfın sonunda ise Ustalık Belgesi verilecektir.
Yapılan yeni düzenleme ile 2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibarı ile mesleki eğitim merkezi öğrencileri lise diploması alabilecektir.
Bu çerçevede öğrencilerin açık ortaöğretim yoluna ilaveten istemeleri durumunda, mesleki eğitim merkezlerinde fark derslerini alabilmelerine imkân tanınmıştır. Böylece mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenciler diploma alabilmek için fark derslerini ya açık öğretim kurumları yoluyla ya da mesleki eğitim merkezlerinde yüz yüze eğitim yoluyla tamamlayabilme imkânına sahip olabilecektir.
En az ortaokul mezunu olup zorunlu eğitim çağında olanlar ve ondokuz yaşından gün almış olanlardan da yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir.
En az ortaokul veya imam-hatip ortaokulu mezunu olmak şartıyla 27 alan 142 daldaki mesleklerde çalışan tüm vatandaşlarımız kurumumuza başvuruda bulunarak hem çalışıp hem de lise diploması alabilirler.
Vatandaşlarımız konu ile ilgili bilgi almak için Küçük sanayi sitesinde bulunan Gelibolu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğümüze müracaat edebilirler.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.