CHP İLÇE KONGRE TAKVİMİ BELİRLENDİ

Haber: Ali GEZER- CHP İlçe Kongre Takvimi belirlendi.
30 Eylül 2019 günü Merkez Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar uyarınca, Kongre takvimi belirlendi.
14 Ekim 2019 Pazartesi günü üyelik adreslerinin,adrese dayalı nüfus kayıtları esas alınarak oluşan seçmen kütük bilgilerine göre güncellenmesi işlemi başlanarak,muhtarlık esasına göre tanzim edilmiş üye çizelgelerinin hazılanmasına başlanılacak. 15 Ekim 2019 Salı günü muhtarlık esasına göre tanzim edilmiş üye çizelgelerinin, genel sekreterlik tarafından il ve ilçe başkanlıklarına gönderilmeye başlanılacak.
21 Ekim Pazartesi günü ise üye çizelgeleri ilçe başkanlıklarında askıya çıkarılacak ve itiraz süresi başlayacak.(İtiraz, ilçe yönetim kuruluna yapılır)
27 Ekim Pazar günü ilçe başkanlıklarında askıya çıkan üye çizelgelerinin askıdan indirilmesi ve üye çizelgelerine yapılacak itirazın son günü olacak.(saat 18:00)
29 Ekim Salı günü üye çizelgelerine yapılan itirazların İlçe Yönetim Kurulları tarafından karara bağlanmasının son günü olacak.
31 Ekim Perşembe günü ise ilçe yönetim kurulu kararına karşı, itirazcının veya kararın ilgisinin İl Yönetim Kuruluna itirazının son günü olacak.
2 Kasım Cumartesi günü; itirazcının doğrudan veya İlçe Başkanlığı aracılığı ile yaptığı itirazların İl Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanmasının son günü olacak.
İl Başkanlığının kararını, kesinleşmiş haliyle uygulanması için ilçe Başkanlığına bildirilmesinin son günü olacak.
8 Kasım Cuma günü İlçe Kongresi seçimlerinin başlangıç tarihi olacak.
1 Aralık Pazar günü ise; ilçe kongresi delege seçimlerinin bitiş tarihi.(Grektiğinde seçimin ertelenerek yapılması durumu dahil)
İlçe Kongresi Delege Seçimlerine itirazlar şu şekilde yapılır:
a- İtiraz, sonuçların ilanından itibaren 2 gün içinde İlçe Yönetim Kuruluna yapılır.
b-İlçe Yönetim Kurulu 2 gün içinde karar verir.
c-İlçe Yönetim Kurulunun kararına karşı itiraz, 2 gün içinde İl Yönetim Kuruluna yapılır.
d-İl Yönetim Kurulu itirazı 2 gün içinde KESİN olarak karara bağlar.
14 Aralık Cumartesi günü ilçe kongrelerinin başlangıç tarihi olacak.
27 Ocak Pazartesi günü ilçe kongrelerinin bitiş tarihi.
3 Şubat Pazartesi günü il kongrelerinin başlangıç tarihi.
2 Mart 2020 Pazartesi İl kongrelerinin seçim sonuçlarına ilişkin itirazlar 2 gün içinde ilçe seçim kuruluna yapılır.Hakim itirazları kesin olarak karara bağlar.İlçe kongresinin seçim dışındaki kararlarına karşı itirazlar, kongre üyelerince 2 gün içinde İl Yönetim Kuruluna yapılır.İl Yönetim Kurulu, itirazı 2 gün içinde kesin olarak karara bağlar.İtirazların tümü yazılı olarak yapılır.İtirazlar, işlemin yürütülmesini durdurmaz.
Olağan kurultay, il kongrelerinin bitiminin ardından, parti meclisinin belirleyeceği tarihte yapılacaktır.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın