Ölçü ve Ölçü Aletlerinde Periyodik Muayene Uyarısı

Çanakkale Valiliği tarafından ölçü ve tartı aletlerinin muayenelerinin zamanında yapılması konusunda uyarı yapıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ticaret amacıyla kullanılan veya mevcut bulunan her türlü ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayene, ayar ve damgalarının yapılması ile beyanname verilmesi için son günün 28 Şubat 2018 Çarşamba günü olduğu belirtildi. Açıklamada, “3515 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamına giren ölçü ve ölçü aletlerinin belirli sürelerde periyodik muayeneye tabi tutulması zorunlu olup, damga süreleri dolmuş ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenelerinin yaptırılması için ölçü ve ölçü aletleri sahiplerince beyanname verme süresi 28 Şubat 2018 Çarşamba günü mesai bitiminde sona erecektir.
4 Eylül 2013 tarihli ve 28755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği’nin 8. Maddesine göre;
İki yıllık periyodik muayene süresi dolmuş
Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan üretici ve Pazarlar tarafından malların doğrudan tüketicilerle perakende olarak satıldığı açık veya kapalı Pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri:
Yay ve elektronik tertibatı bulunmayan tartım kapasitesi 2000kg ve altında olan mekanik tartı aletlerinden;
Masa Terazisi b) Asma Terazi c) Tek Kollu Kantarlar d) İbreli Teraziler
Uzunluk Ölçüleri (Araç Metreler)
Akıcı Maddeler için hacim (debi) ölçüleri
Kuru taneli maddeler için hacim ölçüleri
5 kg’a kadar 5 kg dahil hassas olmayan kütle ölçüleri (tartılar) için: Belediye Grup Merkezi Ölçü ve Ayar Memurluklarına:
İki yıllık Periyodik Muayenesi dolmuş I, II, III, ve IV. Sınıf, Otomatik tartı ve Otomatik olmayan ve çekeri 2000 kg’a kadar olan tartı aletleri için Yetkili Muayene Kuruluşlarına:
İki yıllık periyodik Muayenesi dolmuş Taksimetre, Naklimetre ve Takograf cihazları için (muayene işlemleri son muayenenin yapılmış olduğu gün, ay ve yıldan itibaren 2 yıldır.) Yetkili Muayene Kuruluşlarına;
İki yıllık periyodik muayenesi dolmuş tartım kapasitesi 2000 kg’ın üzerinde tartım yapan otomatik olmayan tartı ve diğer tartı aletleri için, II. Sınıf kütleler, Demiryolu yük ve sarnıçlı vagonları akaryakıt ve likit petrol gazı (LPG) ölçek ve sayaçları için Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine;
10 Yıllık Periyodik muayenesi dolmuş elektrik, su, hava, doğalgaz, akım ve gerilim transformatörlerin muayeneleri için Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine;
Müracaat etmeleri gerekmektedir.
Muayeneye ve damgalarını yaptırmayanlar hakkında: 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’nun 15. Maddesinin ( c ) fıkrası gereğince;
-Ayarı doğru olmayan ölçü aletlerini kullananlara 208,00 TL idari para cezası verilir. Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir.
Yine aynı kanunun 16. Maddesi gereğince:
Damgalanmamış ölçü ve ölçü aletlerini satan, satışa arz eden veya ticari ilişkide kullanılan kişi bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Ayarının doğru olmadığını bildiği aletle ölçü yapan ve bu suretle haksız menfaat temin eden kişi Türk Ceza Kanunu’nun dolandırıcılık suçuna ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır.
Bu bağlamda, Ölçü ve Ölçü Aletlerinden muayene ve damgalama süresi dolanların sahiplerince 28 Şubat 2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğümüze Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarına ( Çanakkale Belediye Başkanlığı’na) veya Yetkili Muayene Servislerine ölçü ve ölçü aletinin cinsi, markası, numarası ve kapasitesi belirtilerek ve 20 Aralık 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan muayene ve damgalama ücretinin ödendiğine dair makbuzu ekleyerek müracaat etmeleri gerekmektedir.
Periyodik muayene için zamanında müracaat etmeyenler hakkında daha sonra müracaat etmiş olsalar dahi damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı 3516 sayılı Kanun hükümlerine göre idari ve cezai işlem uygulanır.
Periyodik muayenelerin yaptırılması sorumluluğu:
Gaz,elektrik ve su sayaçları dağıtım ağında kullanan dağıtım şirketine veya dağıtımdan sorumlu işletmeye dağıtım ağı dışımda kullanılanlar ile diğer ölçü ve ölçü aletlerinde ise 3516 sayılı Kanun kapsamında ölçü ve ölçü aletinden sorumlu kullanıcıya aittir” denildi.
Haber:Ali GEZER

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.