MART AYI BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

Belediye Meclisi dün Mart ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.
Meclis toplantısı açılış, yoklama ve saygı duruşu ile başladı.
Gündemin 2. maddesi S Plaka hakkında Plan Bütçe Komisyon Raporu (Hüseyin Akın- Eray Ateş) kabul edildi.
Gündemin 3.maddesi Sosyal Yardım Yönetmeliği (Sayıştay Görüşü) değişikliği konusunda meclisin kararı alınarak komisyona havale edildi.
Gündemin 4.maddesi Kültür İşleri Komisyon seçimi ( 2üye ) grupların önerileri alınarak, Koray Akkuş ve Deniz Cankara önerildi ve kabul edildi.
Gündemin 5.maddesi H17a0963c paftası 1/1000 ölçekli uygulama koşulları en belirgin bina yapı adalarında parsel sınırında en fazla 3 metre yaklaşmak kaydıyla arka bahçeye, en fazla 1,5 metre yan bahçeye 1 metre çıkma yapılması konusunda değiştirildiği komisyonca uygun görüldü.
Gündemin 6.maddesi sit tanımı ve sit alanları değişikliği nedeniyle mevcut imar planının değerlendirilmesi Belediye meclisinin 5.9.2019 tarih ve 117 sayılı kararı ile belediye meclisi kültür ve tabiat varlıklarının koruma komisyonunca uygun olacağı değerlendirilmektedir.Bu daha önceden belediye meclisinden imar komisyonuna havale edilen bir konu idi.Sit ve kamu değişen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli uygulamada bulunduğu alanları vardı.Bu alanlar Çanakkale istikametinde Tabaklar Benzin İstasyonu arkasında kalan alan, Keşan istikametinde eski çöplüğün etrafı ve Karayokuş diye tabir edilen mevkiinin bulunduğu alan ayrıca Toprak Mahsulleri Ofisi ve Karayolları etrafında bulunan alanlar Cumhurbaşkanlığı önerince 3.derece doğal sit alanında kalıyor idi bu planlı alanlar. 3.derece doğal sit alanında kalıyor idi.Bu planlı alanlar 3. derece doğal sit alanından çıkartıldı.Normal sit alanına düştü.Bu alanlara ya sit alanlarının revize edilmesi gerekli ya da devamlılığının sağlanması gerekiyor.İmar komisyonunda bununla alakalı olarak bütün planların revize edilmesi yönünden karar aldı.
Temizlik İşleri Müdürü Murat Baki Tümer ‘in Zabıta Müdürlüğü’ne, Zabıta Müdürü Özgür Kızılcık’ın Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne vekaleten atanması 5393 sayılı Belediye kanunun 49. maddesinin 2.fıkrasına istinaden Belediye Meclisinin bilgisine sunuldu.
Gelecek meclis toplantısı 2 Nisan Perşembe günü saat 15:00’te yapılacak.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.