Düğünler 3 saatle sınırlandırıldı, ikramlar yasaklandı

İlçemizde , koronavirüs önlemleri kapsamında İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından düğünlerin 3 saatle sınırlandırılmasına, içme suyu hariç her türlü yemek-içecek ikramının ise yasaklanmasına karar verildi.Gelibolu ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Hakan Kılınçkaya Başkanlığında Gelibolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı toplantı salonunda toplandı. Toplantıda koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı. Buna göre, düğünlerin sadece 21.30-23.30 saatlerinde 3 saatle sınırlandırılmasına, içme suyu hariç her türlü yemek-içecek ikramının ise yasaklanmasına karar verildi.Kararda ayrıca, İçişleri Bakanlığı‘nın 12.08.2020 tarihli genelgesinin ardından, 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların, 08.00-10.00 ve 16.30-19.30 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaları yasaklandı. Hastane randevusu olanlar ise yasaktan muaf tutuldu. Ayrıca, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların düğün, nikah, nişan, gelin, alma, sünnet, cenaze, taziye gibi etkinliklere, 1. derece yakınlar hariç katılması da yasaklandı.

Kaymakam Hakan Kılınçkaya’nın bildirimi üzerine dün İl Hıfsısıhha Kurulundan düğünlerle ilgili yeni bir yasak geldi.İl Hıfsısıhha Kurulu tarafından alınan yasaklar düğünlerde, bilardo salonlarında,kafelere uygulanabilecek kurallar şu şekilde;
Bilardo Salonu İle İlgili Alınması Gereken Genel Önlemler
* Covid19 salgınına karşı alınacak tedbirlerin uygulanmasından sorumlu ve denetim
ekiplerinin iletişim içinde olacağı işletmenin Koronavirüs sorumlusu/sorumlularının
görevlendirilmesi.
* Müşteriler randevu ile kabul edilmelidir.
* İş yerine müşteri haricinde misafir alınmamalıdır,
* Müşterilerin giriş/çıkış saatleri kaydedilmelidir. (Seans ile çalışılıyorsa, hangi seansta
kimlerin geldiği kaydedilmelidir).
* Salona maskesiz müşteri alınmamalıdır.
* Müşteriye salona girişten önce ateş ölçümü ve semptom sorgulaması yapılmalıdır. Ateş
ölçen personel tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanmalıdır. Ateş, öksürük, burun akıntısı,
nefes darlığı belirtileri olan / gelişen, COVID-19 vakası veya temaslısı
çalışanlar/müşteriler tıbbi maske takılarak COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere
sağlık kurumuna yönlendirilmelidir
* İş yeri girişinde ve içinde müşteriler tarafından kullanılmak üzere el antiseptiği
bulundurulmalıdır. El antiseptiğinin doluluk durumu belirli aralıklarla kontrol edilmeli ve
boşalanı yenisi ile değiştirilmelidir.
* Müşterinin iş yerine girmesini takiben ellerini yıkaması ya da el antiseptiği kullanması
istenmelidir,
* İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. şeyler bulundurulmamalıdır.
* Kullanılan aletler (toplar, ıstakalar) her müşteriden soma %70’lik alkol ile silinmelidir.
* Bilardo salonunda kafe tarzı yeme içme bölümleri var ise TC. Sağlık Bakanlığının
Restoran, Lokanta, Kafe çalışma rehberine uyulmalıdır.
* Müşterilerin kullandıkları ekipmanı zaman zaman temizlemeleri için, ekipmanların
yanlarına dezenfektan özelliği olan mendiller ve dezenfektanlar mutlaka konulmalıdır.
* Bilardo masaları aralarında en az üçer metre mesafe olacak şekilde yerleştirilmelidir.
Salon alanı buna yeterli değilse masaların birer atlanarak kullanılması sağlanmalıdır
* Müşteriler oyun sırasında sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre) uymalıdır, oyun
sırasında maske takmaya devam etmelidir.
* İş yeri içinde su ve sabuna erişim kolay olmalı ve burada tek kullanımlık kâğıt havlular
bulunması sağlanmalıdır.
* Çöp kutularının düzenli olarak boşaltılması sağlanmalıdır.
Soyunma Odası, Dinlenme Salonları, Tuvalet Ve Lavabolar
* Soyunma odası ve dinlenme salonu bulunan A Klas bilardo salonlarındaki bu bölümlerin
sık olarak temizlenmesi ve havalandırılması sağlanmalıdır,
* Dinlenme salonlarında aynı anda bulunacak kişi sayısı her dört metrekareye bir kişi
olacak şekilde belirlenmeli ve bu sayı salonun görülebilir bir yerine asılmalıdır.
* Tuvaletler ve lavaboların temizliği sık yapılmalı ve temizlik kontrolleri kayıt altına
alınmalıdır,
* Bu alanlarda temizlik sonrası 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum
hipoklorit Cas No:7681-52-9) dezenfeksiyon amaçlı kullanılmalıdır.
Müşterilere Yönelik:
* Bilardo salonuna randevu ile gidilmelidir ve randevu saatine uyulmalıdır.
* Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtiler varsa bilardo salonuna
gidilmemelidir.
* Bilardo salonuna girmeden görünür bir yere asılmış olan İçeride uyulması beklenen
kuralları açıklayan bilgilendirme okunmalı ve belirtilen kurallara uyulmalıdır,
* Bilardo salonuna girmeden önce maske takılmalıdır, Bu tip yerler ve genel olarak toplum
içinde basit bez maske takılması yeterlidir. Bunu yaparken maske kullanım kurallarına
uyulmalıdır.
* Bilardo salonuna girdikten sonra eller yıkanmalı ve el antiseptiği kullanılmalıdır.
* Diğer müşterilerle sosyal mesafenin (en az 1 metre) konulmasına dikkat edilmelidir.
*Bilardo salonunda gerekli olmadıkça yüzeylere dokunulmamalıdır.
* Sık dokunulması mümkün olan yüzeylerin farkında olunmalı, buralara dokunulması
durumunda el antiseptiği uygulanmalıdır.
Personeli Korumaya Yönelik Önlemler
* Personele vardiya başlangıcında ateş ölçümü ve semptom sorgulaması yapılmalıdır ve
hasta personel (ateş, öksürük burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtileri olan)
çalıştırılmamalıdır.
* Personel çalışırken ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtiler gelişirse,
maskesi takılı olarak hastaneye yönlendirilmelidir.
* Personel vardiyalı çalıştırılmalı böylece çalışma ortamında aynı anda daha az personelin
bulunmasını sağlanmalıdır.
Çalışan personelin tümünün kuralına uygun maske takması sağlanmalıdır. Maske
ıslandıkça ya da kirlendikçe değiştirilmelidir. Yeni maske takılırken eller yıkanmalı veya
el antiseptiği ile temizlenmelidir
* Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmeleri sağlanmalıdır. Bunun için, eller en az 20
saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda el
antiseptiği ile ovalanmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal
sabun yeterlidir,
* Çalışan personelin temaslı ya da izolasyonda olmadığından emin olunmalıdır. Bu amaçla
HES kodu üretmeli, görevli bir personel “Hayat Eve Sığar” mobil uygulaması üzerinden
çalışanların HES kodunu sorgulanmalıdır,
Ortam Temizliği, Dezenfeksiyonu ve Havalandırma
*Temizlik günlük olarak yapılmalıdır. Ancak, sık kullanılan alanlar daha sık
temizlenmelidir.
*Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişler asılmalıdır.
*Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmalı ve devamlılığı sağlanmalıdır. Antiseptik içeren
sabuna gerek yoktur,
*Hepafilitreli hava akımı ile çalışan el kurutma cihazları dışında el kurutma cihazları
kullanılmamalıdır,
*Tuvaletlerdeki su ve sabunlar mümkünse fotoselli olmalıdır.
*Temizlik, temiz alandan kirli alana doğru yapılmalıdır.
*Yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme-paspaslama tercih edilmelidir. Toz çıkaran
fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılmalıdır.
*Yer temizliğinde su ve deterjan/sabun kullanılması yeterlidir.
* Temizlikte özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, masa yüzeyleri gibi)
temizliğine dikkat edilmelidir. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası
dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) sodyum
hipoklorit içeren çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir.
Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir Dayanıklı yüzeyler için kullanılması
önerilen bir dezenfektandır. Tuvalet temizliği için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu
(Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır.
? Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri
% 70 ‘lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalıdır.
? Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için? virüslere etkinliği gösterilmiş etken maddeleri
içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün Ruhsatı’ bulunan yüzey
dezenfektanları kullanılabilir.
http://cbs.cevresaglik.gov.tr/cevresaglik/Biyosidal/Dezenfektan.aspx
* Dezenfektan ile deterjan vb. kimyasal maddeler karıştırılmamalıdır. Çamaşır suyu ile tuz
ruhu, sirke gibi asidik maddelerin karıştırılması sonucunda ortaya çıkan klor gazı ölüme
varan ciddi zehirlenmelere neden olabilir
*Istakalar ve top takımları her müşteriden sonra temizlenmeli, %70’lik alkol ile dezenfekte
edilmelidir.
*Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır, Temizlik
sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atmalı, ellerini en az 20
saniye boyunca su ve sabunla yıkamalıdır,
*Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılmalı ve her kullanım sonrası uygun şekilde
temizlenmelidir. Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin 60 C’ de
yıkanması önerilir. Paspas başlıkları su İçerisinde bekletilmemelidir.
*Temizlikte oluşan atıklar evsel atık olarak toplanmalıdır.
*Bilardo salonu sık sık havalandırılmalıdır, Vantilatörler çalıştırılmamalıdır. şeklinde kararlar alınmıştır.
Haber: Hilal GEZER  

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.