YEREL YÖNETİM NEDİR ve NASIL OLMALIDIR?

BELEDİYECİLİK VE AMAÇLARI BANA GÖRE ŞUNLAR OLMALIDIR.
a) Yerel Yönetim ( belediye) bölgesinin gelişmesi ve çıkarları için çalışır. Görevi yaşam kalitesini yükseltmek ve yaşamı kolaylaştırmaktır.
b) Bölgesindeki vatandaşın kamusal haklardan eşit bir şekilde yararlanması için çalışır. Her birey için hak ve hukukun korunmasına özen göstermeli, belirli kişi ve grupların çıkarına özel düzenlemeler yapmamalıdır.
c) Vatandaşa her alanda eşit hizmet götürür. Sunulan hizmetlerin niteliğini yükseltir ve güvenirliliğini sağlar.
d) Bölgesinde sosyal yardımlar yapar. Sosyal destekleri siyasi yandaş sağlamaktan öte insan hakları çerçevesinde insana yatırım için yapmalıdır.
e) Bölgesinin insanları için iş olanakları ve kazanç kaynakları oluşturur. Ancak bunu şeffaf bir yönetimle, hak ve hukuk çerçevesinde, insan kayırmadan, cinsiyet ve ideoloji ayırımı yapmadan, bir eşitlik anlayışı içinde yapmalıdır.
f) Bünyesinde çeşitli konulara ışık tutacak danışmanlıklar ve/veya komisyonlar oluşturur. Bu şekilde gençlik, çalışan kadınlar, sanat ve kültür, eğitim, çevre, esnaf, çiftçivs. gibi konularda bölgenin ve vatandaşın ihtiyaçları için fikir ve proje üretmede idareye yardımcı olunacağı için çok önemlidir.
g) Kent konseyi ile halkın sorunlarına ulaşır. Böylece yönetime halkın katılımı da sağlanmış olacaktır.
h) Bölgedeki demokratik kitle örgütleriyle uyum içinde çalışır. Bu şekilde yönetimin bölge sorunlarına ulaşımı kolaylaşacaktır.
ı) İdari işlemler, imar mevzuatları, zabıta, itfaiye, kademe ve halkla ilişkiler?.vs gibi çeşitli hizmet sektörlerini bünyesinde barındırır, görevi bu sektörlerin toplumun yararına işleyişini gerçekleştirmektir.
i) Bölgesinde gençlerin bedensel ve zihinsel gelişimine yönelik mekan ve aktiviteler planlar ve uygular.
f) Bölgesindeki imar planı, çevre düzeni ve gelişim projelerinin hazırlık dönemlerine halkın ve bölgenin çıkarları doğrultusunda bünyesinde kuracağı profesyonel komisyonlarla dahil olur.
g) Bölgesindeki imar planını esas alarak, ticari alanlar ve faaliyetlerin dağılımını, herhangi bir ayrımcılık yapmadan, bir program ve plan dahilinde ve çevre değerlerine uyum sağlayarak esnaf kayırmadan projelendirir ve denetler.
h) Toplumun katmanlarını çok iyi tahlil eder, engellilerin yaşamını kolaylaştırıcı çözümleri sokaklara ve mekanlara taşır, çocukların da birer insan olduğunu unutmaz, hayvan dostlarımızın toplum içinde rahatça yaşamalarına olanak sağlar – hayvan barınakları yapar yani sosyal belediyeciliğin her safhasını uygulamaya sokar.
BELEDİYE BAŞKANI NASIL OLMALIDIR ?
* Manevi, vicdani ve ahlaki sorumlulukları doğrudan önce halka karşıdır. Belediye çalışanlarına hakim, ortak proje geliştirebilme, belediye birimlerinden bilgi alabilme ve uygulatabilme yetisine sahip olmalıdır.
* Ekip çalışmasına yatkın, önerilere açık ve paylaşımcı bir yapıya sahip olmalıdır.
* Dürüstlüğünden şüphe duyulmamalı, sorunları anlayabilmeli, hızlı, kararlı, çözüm üretici ve yapıcı olmalıdır.
* Vizyonu geniş ve işine saygılı olmalıdır.
* Cinsiyet ve bölge ayrımcılığını dışlayan, demokrat, insancıl, halkla uyumlu, halkı kucaklayan ve kolay ulaşılabilen biri olmalıdır.
* Halkın sesine kulak verebilen, bölgesinin her türlü gereksinimini iyi tahlil edebilen, geleceğe yönelik bölge ve halkın yararı için fikir ve projeler üretebilen, geliştirebilen ve uygulayabilen veya uygulatabilen ve takip eden biri olmalıdır.
* Vatandaş önerilerine değer veren ve projelere vatandaş katılımını sağlayacak bir zihniyete sahip olmalıdır.
* Bölgesinin sosyo ? ekonomik yapısını iyi bilen, kaynak oluşturabilen, belediye kaynaklarını bölgesinin yararına doğru yönlendirebilecek akla ve bilgiye sahip olmalıdır.İnatçı olmamalı gerektiğinde akıl alan olmalı.Akıl almakta bir akıl işidir.
* Kişisel çıkarları vatandaşın çıkarlarından sonra gelen, şeffaf ve samimi yönetimin anlamını iyi bilen bir kişiliğe sahip olmalıdır.
* Bölgesini ve halkı geliştirmeyi amaçlamış, çözüm üretmek için bölgesindeki bilenlerle ortak çalışabilecek ve hizmette kusur etmeyen ve eşit dağılımı esas kabul eden zihniyete sahip olmalıdır.
* Her ne kadar görevi topluma ayrıcalıksız hizmet vermek olsa da, bir belediye başkanı , kendisinin seçilmesi için çalışan partisiyle görev başına geldikten sonra da birlikte çalışmalarını sürdürecek, toplum için partisinin programı doğrultusunda proje üretmekten kaçınmayacak ve partisinin ideolojisi ve politikasını takip edecek bir zihniyete sahip olmalıdır.
MECLİS ÜYESİ NASIL OLMALIDIR?(buna İl genel de dahil)
· Seçilmiş kişi olduklarından topluma karşı sorumluluklarını unutmayacak, cinsiyet ve bölge ayrımcılığını dışlayacak bir kişiliğe sahip olmalıdır.
· İdari toplantıları ve gerekli çalışmaları aksatmadan takip edebilecek bir yaşam tarzı olmalıdır.
· Toplantılarda özgür iradesini kullanabilen, yapılacak her iş veya alınacak her kararın öncelikli olarak halkın ve bölgenin yararına olmasına özen gösterecek yapıya, bilgi ve deneyime sahip olmalıdır.
Uluslararası veya Devletin verdiği kredileri kendi yararına değil mensubu olduğu ilçe, ilçe taciri ile esnafı yararına kullanması . Günümüzde bazıları bu kredileri kendi yararına kullanıyor.
·Toplumun çıkarlarını kendi çıkarlarından önde tutacak, dürüstlüğünden şüphe duyulmayan, şeffaf ve samimi yönetimin anlamını iyi bilen bir kişiliğe sahip olmalıdır.
· Kendi partisinden farklı partilerden meclis üyesi seçilmiş diğer üyelerle birlikte toplumun ve bölgenin çıkarları ve gelişimi için ortak çalışmaya sıcak bakabilecek bir yapıya sahip olmalıdır.
· Sorun çözme, fikir üretme, proje geliştirme, denetleme ve ekip ruhuyla çalışabilme yetilerine sahip olmalıdır.
· Bölgesel gelişim ve sosyo-ekonomik kalkınma projelerini oluşturabilen ve takip edebilen, kırsal bölgelerin sorunlarını gerekli idari mercilere anlatabilen ve yaptırabilen bir yapıya ve güce sahip olmalıdır.
· Demokratik kitle örgütleri ve mesleki kuruluşlarla uyum içinde çalışabilen ve ortak proje geliştirebilen biri olmalıdır.
· Seçimini sağlayan partisiyle görev başına geçtikten sonra da ilişkilerini sürdürecek, partisinin politikasını izleyecek ve toplum yararına partisiyle birlikte çalışmaktan rahatsızlık duymayacak, bir yapıya sahip olmalıdır.
Sonuç:
Belediyeler bir inşaat firması değildir ve halkın beklentisi de sadece iyi yollar, güzel kaldırımlar, meydanlar, şık sokak aydınlatmaları, çöplerin toplanması?vs. olmamalıdır. Bunlar zaten belediyelerin kanun karşısında yapması gereken zaruri hizmetlerdir ve mutlaka yapılmalıdır, ancak bir belediye eğer halkı kucaklayacak sosyal, sanatsal, kültürel, eğitsel ve çevresel projelerin altına imza atamaz ise başarıyı yakalayamaz.
Bu durumda, halk kendisini ve bölgesini yönetecek olan kişileri seçerken oyunun ne kadar kıymetli olduğunu bilmeli ve sandık başına gitmeden önce aday adayları veya adaylar arası bu kriterleri araştırmalı ve doğru kişileri bulmalıdır.
Aday adayları ise kendilerini halka çok iyi anlatabilmeli, şimdiden projelerini toplumla paylaşabilmeli, polemiklerden uzak ? yapıcı bir siyaset uygulayabilmelidir.
Mevcut belediye başkanları ve meclis üyeleri ise nerede yanlış ve/veya eksikleri olduğunu bir öz eleştiriyle bulabilmeli ve kendilerini halka tekrar anlatabilmelidir.
Bölgemizin geleceği için her birimize düşen bu sorumluluğu çok önemsiyor ve hep birlikte yapabileceğimize inanıyorum.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.