Kırsal Kalkınma Yatırımlarına Hibe Desteği Devam Ediyor

Kırsal Kesim Yatırımlarına Destek Projesi (KKYDP) kapsamında tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi 12. Etap Tebliği yayımlandı. Çanakkale Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce bu konuda yapılan açıklamaya göre, hibe desteğinden yararlanmak için başvurular başlamış olup, son başvuru tarihinin 11 Aralık 2017 olduğu kaydedildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliği 13.09.2017 tarihli ve 30179 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Hibe programından yararlanmak isteyen yatırımcıların,11 Aralık 2017 tarihine kadar proje başvurularını elektronik ağ www.tarim.gov.tr adresi üzerinden yapmaları gerekmektedir.
PROJE KONULARI
Ekonomik Yatırımlar: Bu konulara bitkisel ürünlerin, hayvansal ürünlerin ve su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, Soğukhava deposu, Çelik silo, Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera, Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar giriyor.
Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları: Kırsal turizm yatırımları, Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, El sanatları ve katma değerli ürünler, Bilişim sistemleri ve eğitimi, hibe desteği kapsamında değerlendirilecek.
12. etapta Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje üst limitleri:
Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje üst tutarı; Yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 2.000.000 Türk Lirası, Yatırım niteliği kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme olan başvurularda 1.500.000 Türk Lirası, Yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda ise 1.750.000 Türk Lirası, üst limitini geçemez.
Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularında hibeye esas proje üst tutarı; Kırsal turizme yönelik niteliği yeni tesis olan yatırımlar için 1.500.000 Türk Lirası, diğer yatırım konuları için 500.000 Türk Lirası üst limitini geçemez.
Hibeye esas proje tutarı alt limit,i en az 30.000 Türk Lirası’dır. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez.
Hibeye esas proje tutarının (KDV ve her türlü vergiler hariç) % 50’sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer % 50’si oranındaki tutarı başvuru sahipleri kendi kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür.
İl Müdürlüğü açıklamasında, yatırımların tamamlanma tarihi 1 Ekim 2018 olarak belirtilmiş olup KKYDP 12. Etap uygulamaları hakkında detaylı bilgi Çanakkale İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğünden alınabilir.

Haber Merkezi

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.